Drop Here
Add a comment
Viguen . 54 Posts
1,966 views
86% 833 195

Type: Original

Language: Persian

Release: 2014-12-30

License: All rights reserved

از دیار خود سفر کردم
تا مگر بُگریزم از غم ها
بر همه دنیا گذر کردم
تا بجویم بختِ خود را
گفتم این رنجِ سفر شاید
از دلم غم ها برون ریزد
یادِ هجر و بی وفایی ها
زین سفر از دل گریزد
ای دریغ آنجا ندیدم من
جز افق های مَه آلودی
هرگز از ساز وفا آنجا
بر نمی آمد سرودی
یک نگاه مهربان آنجا
بر نگاه من نمی افتاد
دل در آنجا هم نشد شاد
آمدم همچون پرستوها
تا بسازم آشیانه ام را
در همین خاک طرب زا
بار دیگر در آن خوانم
نغمه های عشق و رویا
ای دریغ آنجا ندیدم من
جز افق های مَه آلودی
هرگز از ساز وفا آنجا
بر نمی آمد سرودی
یک نگاه مهربان آنجا
بر نگاه من نمی افتاد
دل در آنجا هم نشد شاد
آمدم همچون پرستوها
تا بسازم آشیانه ام را
در همین خاک طرب زا
بار دیگر در آن خوانم
نغمه های عشق و رویا
  
Share Bazgasht by Viguen
Sponsord
Related Sounds