Drop Here
Add a comment
The Ways . 45 Posts
6,692 views
100% 3,479 662

Type: Original

Language: Persian

Release: 2012-01-04

License: All rights reserved

قصه انتقام آشویتس از غزه ، یا قصه انتقام اوباما ها از اساما ها ،همان داستان آهنگر بلخ و مسگران شوشتر شد
و ما جهانیان کوچ به دست مرز به مرز زمینی را میکوچیم که در رگش آب که نه انتقام جاریست .

برگ های باغ همه ریختند ، سرزمین زرد و بی بار
گوزن ها شاخ به شاخ هم ، سربازان شهر سراپا لت و پار
سرزمین من زمینی بی سر ، افتاده بر پیکر ابر بی باران شر
جای خاصی ست اینجا که هستیم ، جای وداع میهن ، جای خاصی ست اینجا که هستیم ،
جای وداع خانه مادر

دشت های ناز همه بی آبند ، جان به لب زمین همه بیمار
دور باغ های شهر همه دیوار ، جهان در به در همه بیزار
سرزمین من زمینی بی سر ، افتاده بر پیکر ابر بی باران شر
جای خاصی ست اینجا که هستیم ، جای وداع میهن ، جای خاصی ست اینجا که هستیم ،
جای وداع خانه مادر
  
Share Zamin (Ft Nikaeen) by The Ways
Sponsord
Related Sounds