Drop Here
Add a comment
Mohsen Chavoshi . 141 Posts
402 views
74% 147 40

Type: Original

Language: Persian

Release: 2017-05-18

License: All rights reserved

Music: Mohsen Chavoshi
Lyrics: Molana
Arrangement: Mohsen Chavoshi
ای همه خوبی تو را، پس تو کرایی که را
ای گل در باغ ما، پس تو کجایی کجا
سوسن، با صد زبان، از تو نشانم نداد
گفت رو از من مجو، غیر دعا و ثنا

سرو اگر سر کشید، در قد تو کی رسید
نرگس اگر چشم داشت، هیچ ندید او تو را
هر طرفی صف زده، مردم و دیو و دده
لیک در این مِی کده پای ندارند پا

از کرمت من بناز، مینگرم در بقا
کی به فریبت شها، دولت فانی مرا
بیست هزار آرزو، بود مرا پیش از این
در هوس خود نماند، هیچ امانی مرا

ای که به هنگام درد، راحت جانی مرا
ای که به تلخی فقر، گنج روانی مرا
سجده کنم من به جان، روی نهم من به خاک
گویم از اینها همه، عشق فلانی مرا

هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست
ما به فلک میرویم، عزم تماشا که راست
ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم
باز همانجا رویم، جمله که آن شهر ماست

گوهر پاک از کجا، عالم خاک از کجا
برچه فرود آمدید، بار کنید اینچه جاست
بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما
غافله سالار ما فخر جهان مصطفی ست

از کرمت من بناز، مینگرم در بقا
کی به فریبت شها، دولت فانی مرا
بیست هزار آرزو، بود مرا پیش از این
در هوس خود نماند، هیچ امانی مرا

ای که به هنگام درد، راحت جانی مرا
ای که به تلخی فقر، گنج روانی مرا
سجده کنم من به جان، روی نهم من به خاک
گویم از اینها همه، عشق فلانی مرا
  
Share Bist Hezar Arezoo by Mohsen Chavoshi
Sponsord
Related Sounds