Drop Here
Add a comment
Moein . 131 Posts
4,125 views
92% 1,862 409

Type: Original

Language: Persian

Release: 2013-01-24

License: All rights reserved

اصلاحیه بــدون تــو چـــه پروازی ؟
چه احساسی ؟ چه آوازی ؟

تــویی کــــه از صدای من
شـــراب کــهنـه می سازی

بیـــا خـــوبم کــه مـی دانم
در این بــازی نمی باری !

نیــازو تـو خودم کشتم که هرگز تا نشه پشتم
زدم بر چهره ام سیلی که هرگز وا نشه مشتم

من آن خنجر به پهلویم که دردم را نمی گویم
به زیر ضربه های غم نیارم خم به ابرویم


مرا این گونه گر خواهی دلت را اشیانم کن
من آن نشکستنی هستم بیا و امتحانم کن بیا و امتحانم کن


غرور ای نــاجی حرمت تو با من پا-به-پایی کن
بــه هنگام سقــوط مـن تو در من خود نمایی کن

من آن خورشید زر پوشم کــه با ظلمت نمی جوشم
بجــز آغــوش دریا را نمی گیرم در آغــوشم


مرا اینگونه گر خواهی دلت را اشیانم کن
من آن نشکستنی هستم بیا و امتحانم کن بیا و امتحانم کن


من آن دیوان پربارم که در خود واژه ها دارم
درون دشـت اندیـشه به غیر از گل نمیکارم

من آن ابـر بهارانم که از خاشاک بیزارم
به جز بر چهره گلها نمی گریم نمی بارم


نیــازو تـو خودم کشتم که هرگز تا نشه پشتم
زدم بر چهره ام سیلی که هرگز وا نشه مشتم

من آن خنجر به پهلویم که دردم را نمی گویم
به زیر ضربه های غم نیارم خم به ابرویم
  
Share Niaz by Moein
Sponsord
Related Sounds