Drop Here
Homayoun Shajarian . 140 Posts
1,292 views
61% 392 128

Type: Original

Language: Persian

Release: 2015-11-22

License: All rights reserved

چون عهده نمی‌شود کسی فردا را
حالی خوش کن تو این دل شیدا را
می نوش به نورماه.ای ماه که ماه
بسیار بتابد و نیابد ما را

من هیچ ندانم که مرا آنکه سرشت
از اهل بهشت کرد یا دوزخ زشت
جامی و بتی و بربطی بر لب کشت
این هر سه مرا نقد و ترا نسیه بهشت

ابر آمد و زار بر سر سبزه گریست
بی بادهٔ گلرنگ نمی‌باید زیست
این سبزه که امروز تماشاگه ماست
تا سبزهٔ خاک ما تماشاگه کیست
  
Share Mahtab (Tasnif) by Homayoun Shajarian
Sponsord
Related Sounds