Drop Here
Homayoun Shajarian . 140 Posts
386 views
77% 147 38

Type: Original

Language: Persian

Release: 2014-02-03

License: All rights reserved

تو را گم می كنم هر روز و پیدا می كنم هر شب
بدیناسن خوابها را با تو زیبا می كنم هر شب
تبی این گاه را چون كوه سنگین می كند آنگاه
چه آتشها كه در این كوه برپا می كنم هر شب
مرا یك شب تحمل كن كه تا باور كنی ای دوست
چگونه با جنون خود مدارا می كنم هر شب

دلم فریاد می خواهد ولی در انزوای خویش
دلم فریاد می خواهد ولی در انزوای خویش
چه بی آزار، چه بی آزار، با دیوار نجوا می كنم هر شب
كجا دنبال مفهومی برای عشق می گردی ؟
كه من این واژه را تا صبح معنا می كنم هر شب
  
Share Che Atashha (Tasnif) by Homayoun Shajarian
Sponsord
Related Sounds