Drop Here
Tracklist 8
 • Homayoun Shajarian by Che Danestam
  homayoun-shajarian
  Che Danestam
  4,892 54 4 3
 • Homayoun Shajarian by Daaghe Doosti
  homayoun-shajarian
  Daaghe Doosti
  8,267 72 9 7
 • Homayoun Shajarian by Hamoon
  homayoun-shajarian
  Hamoon
  9,927 103 16 5
 • Homayoun Shajarian by Meye Eshgh
  homayoun-shajarian
  Meye Eshgh
  9,349 84 7 4
 • Homayoun Shajarian by Na Shakiba
  homayoun-shajarian
  Na Shakiba
  8,712 86 12 3
 • Homayoun Shajarian by Penhan Cho Del
  homayoun-shajarian
  Penhan Cho Del
  8,893 86 12 8
 • Homayoun Shajarian by Raghse Choob
  homayoun-shajarian
  Raghse Choob
  10.6K 87 9 8
 • Homayoun Shajarian by Zahre Shirin
  homayoun-shajarian
  Zahre Shirin
  10.3K 101 14 11
Add a comment
Homayoun Shajarian . 140 Posts
4,892 views
100% 2,646 484

Type: Original

Language: Persian

Release: 2013-12-27

License: All rights reserved

چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون
دلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند جیحون
چه دانستم که سیلابی مرا ناگاه برباید
چو کشتی ام دراندازد میان قلزم پرخون
زند موجی بر آن کشتی که تخته تخته بشکافد
که هر تخته فروریزد ز گردش‌های گوناگون
نهنگی هم برآرد سر خورد آن آب دریا را
چنان دریای بی‌پایان شود بی‌آب چون هامون
شکافد نیز آن هامون نهنگ بحرفرسا را
کشد در قعر ناگاهان به دست قهر چون قارون
چو این تبدیل‌ها آمد نه هامون ماند و نه دریا
چه دانم من دگر چون شد که چون غرق است در بی‌چون
چه دانم‌های بسیار است لیکن من نمی‌دانم
که خوردم از دهان بندی در آن دریا کفی افیون
  
Share Che Danestam by Homayoun Shajarian
Related Sounds
Sponsord