Drop Here
Tracklist 8
 • Dariush by Do Mosafer
  dariush
  Do Mosafer
  353 1 1 0
 • Dariush by Rooze Mabada (Instrumental)
  dariush
  Rooze Mabada (Instrumental)
  240 2 0 0
 • Dariush by Rooze Mabada
  dariush
  Rooze Mabada
  218 2 1 0
 • Dariush by Tamame Man (Instrumental)
  dariush
  Tamame Man (Instrumental)
  261 3 0 0
 • Dariush by Shayad Bayad
  dariush
  Shayad Bayad
  239 3 2 0
 • Dariush by Tamame Man
  dariush
  Tamame Man
  238 2 0 0
 • Dariush by Do Mosafer (Instrumental)
  dariush
  Do Mosafer (Instrumental)
  263 1 0 0
 • Dariush by Aman Az
  dariush
  Aman Az
  232 1 3 0
Add a comment
Dariush . 202 Posts
353 views
28% 49 35

Type: Original

Language: Persian

Release: 2013-02-01

License: All rights reserved

دو مسافر بر در دو رهاتر در باد
از غزل افتاده فرصتی بی‌فریاد
چشمم این نابترین لحظه را می‌بوسد
زن به من می‌گوید باش تا نان بپزد
من به زن می خندم زن به من می‌خندد
بی‌نفس بی سایه بی‌صدا می‌سوزد
زن به شب می‌ماند شب به آوازی دور
غزلی از شبنم رختی از پوست نور
زن مرا می‌گوید غیبت سردی بود
خاک بی‌عشق باد خاک ولگردی بود
زن مرا می‌رقصد زن مرا می‌پرسد
زن مرا می‌خواند زن مرا می‌فهمد

من به زن می‌گویم خانه‌ات یادم هست
وقت خوب گریه شانه‌ات یادم هست
شانه‌ات یادم هست

زن مرا می‌بوسد این تویی آری تو
خواب و بیداری تو
این تویی باز از نو خواب و بیداری تو
این تویی باز از نو

دست زن زیبا نیست دست زن نایاب است
دست زن می‌روید شب شب مهتاب است
زن مرا می‌رقصد زن مرا می‌پرسد
زن مرا می‌خواند زن مرا می‌فهمد

من به زن می‌گویم خانه‌ات یادم هست
وقت خوب گریه شانه‌ات یادم هست

زن به من می‌گوید وای اگر وقت گل نی برسد
  
Share Do Mosafer by Dariush
Related Sounds
Sponsord