Drop Here
Tracklist 8
 • Dariush by Do Mosafer
  dariush
  Do Mosafer
  2,892 28 1 1
 • Dariush by Rooze Mabada (Instrumental)
  dariush
  Rooze Mabada (Instrumental)
  4,441 38 5 3
 • Dariush by Rooze Mabada
  dariush
  Rooze Mabada
  729 9 0 0
 • Dariush by Tamame Man (Instrumental)
  dariush
  Tamame Man (Instrumental)
  4,542 46 9 4
 • Dariush by Shayad Bayad
  dariush
  Shayad Bayad
  2,721 24 4 0
 • Dariush by Tamame Man
  dariush
  Tamame Man
  3,549 34 5 2
 • Dariush by Do Mosafer (Instrumental)
  dariush
  Do Mosafer (Instrumental)
  5,036 64 1 6
 • Dariush by Aman Az
  dariush
  Aman Az
  1,887 18 3 0
Add a comment
Dariush . 184 Posts
2,892 views
96% 1,372 286

Type: Original

Language: Persian

Release: 2013-02-01

License: All rights reserved

دو مسافر بر در دو رهاتر در باد
از غزل افتاده فرصتی بی‌فریاد
چشمم این نابترین لحظه را می‌بوسد
زن به من می‌گوید باش تا نان بپزد
من به زن می خندم زن به من می‌خندد
بی‌نفس بی سایه بی‌صدا می‌سوزد
زن به شب می‌ماند شب به آوازی دور
غزلی از شبنم رختی از پوست نور
زن مرا می‌گوید غیبت سردی بود
خاک بی‌عشق باد خاک ولگردی بود
زن مرا می‌رقصد زن مرا می‌پرسد
زن مرا می‌خواند زن مرا می‌فهمد

من به زن می‌گویم خانه‌ات یادم هست
وقت خوب گریه شانه‌ات یادم هست
شانه‌ات یادم هست

زن مرا می‌بوسد این تویی آری تو
خواب و بیداری تو
این تویی باز از نو خواب و بیداری تو
این تویی باز از نو

دست زن زیبا نیست دست زن نایاب است
دست زن می‌روید شب شب مهتاب است
زن مرا می‌رقصد زن مرا می‌پرسد
زن مرا می‌خواند زن مرا می‌فهمد

من به زن می‌گویم خانه‌ات یادم هست
وقت خوب گریه شانه‌ات یادم هست

زن به من می‌گوید وای اگر وقت گل نی برسد
  
Share Do Mosafer by Dariush
Related Sounds
Sponsord